Een cocreatietraject op maat van jouw organisatie

!DROPS stapt binnen in jouw organisatie als sparringpartner en sociale innovatie kompaan. We werken effectief en inclusief. Samen gaan we voor een duurzame impact met maximaal inclusief engagement rond één of meerdere maatschappelijke uitdagingen. Op korte, maar vooral op lange termijn. Challenge accepted?

Onze trajecten zijn sterk inhoudelijk onderbouwd en breed gedragen: van facilitatie tot implementatie. We baseren ons op de Human-centered design methodiek (HCD) en andere iteratieve processen om de oplossingen te verfijnen. Innovatie, cultuur en digitaliteit vormen de rode draad door al onze samenwerkingen.

!DROPS begeleidde ons met hun expertise op het vlak van Mantelzorg. Nu kunnen we er zelf mee verder. Het pakket dat ze aanbieden betekent dat wij het warm water niet opnieuw moeten uitvinden. Onze input is ook meegenomen en !DROPS werkte dit verder uit. Een mooie wisselwerking in onze samenwerking.

Mieke Vanderstraeten - publiekswerker gezondheid en veiligheid – OCMW & Stad Roeselare


DUURZAME IMPACT IN VIJF STAPPEN

1. DEEP DIVE - Onderzoek het probleem

Samen met jouw belangrijkste stakeholders detecteren we wat er leeft in de maatschappij. We verdiepen ons in het thema en brengen noden, behoeften en opportuniteiten creatief en actief in kaart.

2. CREATIVE LAB - Genereer ideeën

Eenmaal we het probleem voldoende gefileerd hebben, beginnen we oplossingen te bedenken. Onze creatieve workshops zijn experimenteerruimtes, waarin we de deelnemers prikkelen en activeren om zoveel mogelijk ideeën te genereren.

3. DESIGN LAB - Concretiseer concepten

In de volgende fase vragen we experts en stakeholders uit de culturele en digitale wereld om de beste oplossingen te selecteren en te concretiseren. Deze workshops zijn ontwerpruimtes waarin we ideeën vertalen naar tastbare en testbare prototypes, strategieën en interventies.

4. PROOF OF CONCEPT - Implementeer

De producten/diensten/systemen die de eerste test overleefden, werken we verder uit tot een pilootproject. In het beste geval zetten we deze nadien in de markt en gaan we opschalen.

5. IMPACT CHECK - Meet je impact

Na afloop evalueren we de impact van het project op de doelgroep en de bredere samenleving. We werpen een kritische blik op wat we doen, om onze impact te maximaliseren en om bij te leren voor latere projecten.

Contacteer ons 👉

0498 10 11 66