PICK YOUR BATTLES

!DROPS organiseert en faciliteert vernieuwingstrajecten rond zes maatschappelijke uitdagingen. We werken aan een leefbare, inclusieve toekomst, met extra oog voor de Sustainable Development Goals. Challenge accepted.


1. CARE

Omdat zorgen voor elkaar net het verschil kan maken. We innoveren het gezondheidssysteem op maat van mensen. We werken aan duurzame zorgoplossingen, waarin alle betrokkenen zich goed voelen. We focussen ook op het sociale aspect van zorg.
Bekijk onze projecten 👉


2. NEW LEARNING

In een wereld waarin alles continu verandert, is leergierigheid het hoogste goed. We zetten daarom sterk in op 21st century skills en leermethodes. We werken nauw samen met jongeren en focussen op digitalisering, ondernemerszin en talentontwikkeling.
Bekijk onze projecten 👌


3. SUPERDIVERSITY

Een leefbare wereld is een inclusieve wereld, waarin de kracht van diversiteit centraal staat. We empoweren vluchtelingen en focussen op thema’s als gender en gelijkheid.
Bekijk onze projecten 😎
De voorbije jaren schakelden we !DROPS in voor verschillende projecten, variërend qua thema en schaal. De samenwerking met de medewerkers is steeds positief. Ze zijn enthousiast, nemen initiatief en slagen erin om het beste uit een groep mensen te halen. Een trusted partner waar we steeds graag mee samenwerken.
Benedicte Seynhaeve – projectcoördinator Kenniscentrum Arhus


4. GLOBAL INNOVATION

Het systeem verander je niet alleen. We zetten internationale initiatieven op en ondersteunen samenwerkingen over silo’s en grenzen heen. We versterken partners in het globale Zuiden en laten onze trajecten doorstromen.
Bekijk onze projecten 🌎


5. SUSTAINABILITY

Onze planeet staat onder druk. Onze processen en producten moeten verduurzamen, onze afvalbergen verkleinen. Om dat proces te versnellen helpen we consumenten en producenten bewuster omgaan met hun consumptie- en productiegedrag.
Bekijk onze projecten 👽


6. COMMUNITY BUILDING

Een sterke community is de beste katalysator voor innovatie. We leggen nieuwe verbindingen binnen wijken, regio’s en steden, en we werken rond thema’s als veiligheid, mobiliteit en polarisering.
Bekijk onze projecten 👪

0498 10 11 66