"Wij versterken zowel zij die zorg nodig hebben als zij die zorg dragen."

Welzijn blijvend verbeteren, dat is de motor die ons drijft. Of het nu gaat over het welbevinden van burgers, het opzetten van een community van lotgenoten of mantelzorgers, patient empowerment of het helpen uitdenken van een uitgebalanceerde zorgaanpak in een welzijnsorganisatie: wij helpen het noorden te vinden.
Bekijk deze projecten

“In een samenleving die digitaler is dan ooit, vallen digitaal laaggeletterden uit de boot. En die groep is veel groter dan je denkt.”

Wij versterken daarom mensen in kwetsbare contexten in hun digitale en andere 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, zelfontwikkeling en ondernemerschap. Zo beschikken ze over de vaardigheden en het digitaal zelfvertrouwen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving van vandaag en morgen.
Bekijk deze projecten

“De toekomst zal sociaal duurzaam zijn of hij zal niet zijn"

Het adjectief ‘sociaal’ staat er niet toevallig. Duurzaamheid gaat voor ons namelijk over veel meer dan milieu en ecologie. Het gaat ook over mensen, al dan niet uit een kwetsbare doelgroep. We werken heel concreet rond thema’s zoals voedsel, klimaat, textiel en landbouw, maar vinden dat sociale duurzaamheid iets van álle sectoren zou moeten zijn.
Bekijk deze projecten

“Voor ons moet élke vorm van verscheidenheid zuurstof krijgen”

Wie diversiteit zegt, denkt meteen aan de kleurrijke veelheid aan culturen, maar voor ons gaat verscheidenheid veel verder dan dat. Denk maar aan gender- en neurodiversiteit. Voor ons moet elke vorm van verscheidenheid zuurstof krijgen. We vertrekken daarbij van eenieders unieke talenten. De inzet is niet min: iedereen een eerlijke en échte kans geven om deel te nemen aan en bij te dragen tot onze inclusieve maatschappij.

Bekijk deze projecten
Wij zijn het kompas voor verandering ~