"Wij versterken zowel zij die zorg nodig hebben als zij die zorg dragen."

Welzijn blijvend verbeteren, dat is de motor die ons drijft. Of het nu gaat over het welbevinden van burgers, het opzetten van een community van lotgenoten of mantelzorgers, patient empowerment of het helpen uitdenken van een uitgebalanceerde zorgaanpak in een welzijnsorganisatie: wij helpen het noorden te vinden.
Bekijk deze projecten

“De manier waarop we ‘leren’ invullen is bepalend voor hoe de samenleving eruitziet. Kán uitzien.”

Hoe we gestalte geven aan onderwijs en het verwerven van kennis en/of vaardigheden is van wezenlijk belang. Voor het lagereschoolkind dat aan het begin van zijn schoolcarrière staat, maar net zo goed voor de gedetineerde die we begeleiden naar de samenleving of de werknemer die we future proof maken. Daarom creëert en begeleidt iDROPS vernieuwingsprocessen die focussen op 21st century skills en e-inclusie.
Bekijk deze projecten

“De toekomst zal sociaal duurzaam zijn of hij zal niet zijn"

Het adjectief ‘sociaal’ staat er niet toevallig. Duurzaamheid gaat voor ons namelijk over veel meer dan milieu en ecologie. Het gaat ook over mensen, al dan niet uit een kwetsbare doelgroep. We werken heel concreet rond thema’s zoals voedsel, klimaat, textiel en landbouw, maar vinden dat sociale duurzaamheid iets van álle sectoren zou moeten zijn.
Bekijk deze projecten

“Voor ons moet élke vorm van verscheidenheid zuurstof krijgen”

Wie diversiteit zegt, denkt meteen aan de kleurrijke veelheid aan culturen, maar voor ons gaat verscheidenheid veel verder dan dat. Denk maar aan gender- en neurodiversiteit. Voor ons moet elke vorm van verscheidenheid zuurstof krijgen. We vertrekken daarbij van eenieders unieke talenten. De inzet is niet min: iedereen een eerlijke en échte kans geven om deel te nemen aan en bij te dragen tot onze inclusieve maatschappij.

Bekijk deze projecten
Wij zijn het kompas voor verandering ~