Hoe start je als stad of gemeente met burgerparticipatie? En waarom is dit belangrijk?

Het begint bij interesse en alertheid! De rest lees of hoor je in het interview met Senior Project Manager Ralph Nafzger.

Hoe kunnen we de uitdagingen van een gemeente pinpointen als start voor een design traject?

Ralph: Bij een design traject is het heel belangrijk dat je eerst goed in kaart brengt wie er belang heeft bij het traject, wie er nood heeft aan verandering, en wie kan meehelpen om de uitdagingen en oplossingen voor de uitdagingen te vinden. Je moet dus goed in kaart brengen wie de stakeholders zijn en wat de doelgroep is. In deze empathische fase ga je ook heel goed de context beschrijven. Je gaat niet alleen na “Wie zijn er belangrijk?” Maar ook: “Waarmee krijgen we allemaal te maken?” Vervolgens doe je grondig onderzoek. Dit kan door middel van observaties en interviews. Daarmee bepaal je de definitieve probleemstelling, de uitdagingen waaraan je gaat werken.

Hoe kunnen we burgers betrekken bij het definiëren van hun noden?

Wanneer we burgers gaan betrekken bij een ontwerptraject is het heel belangrijk dat we álle burgers gaan betrekken. En in dit geval gaat het niet zo zeer om aantallen, maar gaat het erom de juiste burgers te betrekken. “Zijn alle doelgroepen waarover het project gaat erbij betrokken?” Maar ook: “Heb je de juiste vertegenwoordigers bij het project betrokken?” Als de juiste vertegenwoordigers een voldoende grote achterban hebben en een draagvlak kunnen creëren, kunnen zij een enorme meerwaarde zijn voor het project.

Heb je voorbeelden van een workshop of methodiek voor het betrekken van burgers?

Wat vaak goed helpt, is een model maken van een situatie; een vereenvoudigde versie maken met genoeg elementen zodat mensen de situatie nog herkennen, en zaken uit het dagelijkse leven die betrekking hebben op de situatie tegen komen. Een versie waarin er tegelijk genoeg ruimte overblijft die blanco is, waar de nieuwe ideeën terecht kunnen komen en mensen met verschillende bouwblokken of modulaire elementen kunnen schuiven. Wat ook heel goed werkt, is werken met prototypes in een vroege fase. We noemen dit quick-and-dirty prototypes: van papier, karton... Op deze manier kunnen we ideeën, in plaats van in woorden, ook omzetten in kleine modelletjes die een heel fijn communicatiemiddel zijn.

Hoe kunnen we specifiek onderzoek doen naar de stem van kwetsbare doelgroepen?

Wat voor ons heel belangrijk is bij IDROPS, is dat we die stem in ieder geval te horen krijgen. En dat we álle stemmen te horen krijgen. Wat daarbij kan helpen is dat je contact legt met brugfiguren in een wijk, organisatie of buurt; en hen spreekt. Want zij weten heel goed hoe ze verder in contact moeten komen met de doelgroepen. Via hen kan je ook vertrouwen winnen, zodat de samenwerking op termijn beter gaat. Belangrijk hierbij is dan ook dat je de brugfiguren niet alleen bij het begin van een ontwerptraject betrekt, maar dat je ze gedurende het traject meerdere malen om feedback vraagt. En ook de progressie deelt, zodat je samen met hen het project uitvoert. 

Waarom is het belangrijk om burgers te betrekken?

Het is vooral belangrijk dát de mensen gehoord worden! Het is cruciaal en eigenlijk vanzelfsprekend dat de burgers betrokken worden. Maar je moet het vertrouwen winnen. En dat kan enerzijds door brugfiguren aan te spreken en daarmee samen te werken; maar ook vooral door echt oprecht te luisteren, aandachtig informatie te capteren en te luisteren wat de noden zijn. Als je dat op een respectvolle manier doet, dan gaat het co-creatie traject ook op langere termijn veel meer opleveren.

 

Geïnspireerd en zin om samen positieve impact te maken?
jens@idrops.be helpt jou graag op weg

→ Of plan een afspraak

Het is cruciaal dat we álle stemmen te horen krijgen -