iDROPS is een partner van HAIRE (Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe)

HAIRE lanceert toolkit voor een beter welzijn van 60-plussers in landelijke gebieden

HAIRE stelt op 1 maart in Gent de HAIRE toolkit voor tijdens een slotconferentie waarin we terugblikken op een succesvol project. 

De eindconferentie gaat door in een hybride vorm van live- en virtuele evenementen. Enerzijds kijken de partners terug naar de hoogtepunten van het project, anderzijds werpen ze een blik op de toekomst; “Hoe kunnen we gezond ouder worden?” Op deze vraag biedt het project een antwoord met de HAIRE toolkit, die rurale gemeenschappen in Europa wil helpen om de levenskwaliteit van hun oudere bevolking te verbeteren. 

De partners van het project HAIRE (Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe), gesubsidieerd door het Interreg2Seas programma van de EU, hebben de voorbije 3 jaar op 8 pilootsites in het VK, Frankrijk, Nederland en België samen een flexibele toolkit ontworpen die eenvoudig aan te passen is en een “place-based person-centred” aanpak hanteert om de noden, dromen en passies van ouderen te begrijpen.

De toolkit wil de noden van senioren vastleggen in hun eigen woorden, vanuit hun perspectief; en hen aanmoedigen om actief te zijn in hun gemeenschap. De kit bestaat uit een Guided Conversation, een analyse van hun sociaal netwerk en een buurtanalyse. Maar gebruikers kunnen tools uitkiezen en aanpassen naar hun eigen noden.

Een aantal voorbeelden van sociale innovatie die op de pilootsites gelanceerd zijn met de HAIRE toolkit zijn onder andere: gemeenschappelijk vervoer, intergenerationele activiteiten, welzijnscheques, digitale ondersteuning, lokale participatiewerkgroepen en creatieve activiteiten die in lijn liggen met lokale interesses.

Om gezond ouder worden op systeem niveau te integreren pleit de HAIRE aanpak voor het samenbrengen van senioren, leiderfiguren in de gemeenschap, het lokale bestuur en welzijnsorganisatie om na te denken over hoe het ontwerp en de uitvoering van diensten kan aangepast worden aan de noden en input van 60-plussers. 

Tijdens de slotconferentie kunnen deelnemers niet alleen kennis opdoen over het project HAIRE en de toolkit, maar ook actief aan de slag gaan in workshops die werken rond gezond ouder worden en de toekomst hiervan binnen hun gemeenschap.

→ Wil je graag deelnemen aan de conferentie? (virtueel/op locatie) Schrijf je hier in!