Zo maak je impact met social design in 1-2-3-4-5 stappen!

Het design proces van een sociaal innovatieproject met iDROPS in 5 ontwerpfases met Design Lead & Project Manager Julie Dhont.

De iDROPS design methodiek valt samen te vatten in 5 verschillende ontwerp fases: verbinding, creatief onderzoek, concept creatie, prototyping & ontwikkeling en als laatste experiment & impact

Verbinding

De eerste fase is verbinding. In deze fase focussen we vooral op de doelgroep. We proberen een band op te bouwen met onze doelgroep, door mensen te betrekken bij het ontwerpproces, hen te motiveren en vooral goed te luisteren. Daarnaast is het ook belangrijk om alle stakeholders aan boord te hebben, en af te stemmen wat hun verwachtingen zijn binnen het project. 

Creatief onderzoek

Tijdens de tweede fase, creatief onderzoek, dompelen we ons volledig onder in de context. We willen zoveel mogelijk kennis vergaren rond het project: Wat leeft er bij de doelgroep? Wat gebeurt er momenteel?... Verder willen we heel goed luisteren naar die doelgroep: Wat zijn de zaken die mensen vandaag ervaren? Uit de inzichten die dit onderzoek voortbrengt kunnen we de effectieve probleemstelling distilleren en formuleren waaraan we willen werken tijdens het project. 

Concept creatie

Nadat we goed gedefinieerd hebben welke problemen we willen oplossen, starten we met de volgende fase, concept creatie. Hierbij betrekken we zo veel mogelijk leden van de doelgroep, stakeholders en andere belanghebbenden van het project om samen een oplossing te co-creëren. Een oplossing waar iedereen achter staat, en waarin iedereen echt gelooft. 

Prototyping & ontwikkeling

Eenmaal we de krijtlijnen van ons concept hebben uitgetekend, gaan we over naar de vierde fase: prototyping & ontwikkeling. Hier ontwikkelen we, opnieuw met de doelgroep, zoveel mogelijk prototypes. Deze prototypes gebruiken we om het concept te testen bij zoveel mogelijk leden van de doelgroep. Voor elke nieuwe oplossing herhalen we telkens opnieuw de volgende stappen: testen, uit de resultaten leren en een nieuw prototype maken; deze reeks substappen afleggen noemen we een iteratie

Experiment & impact

Na een aantal iteraties hebben we een prototype gerealiseerd waar we trots op kunnen zijn, een prototype waar we echt achter staan en waarvan we al weten dat het werkt in bepaalde contexten. Maar in de laatste fase, experiment & impact, willen we het prototype op lange termijn testen. We laten de doelgroep gedurende een periode van 3 tot 6 maanden werken met het resultaat. Op die manier kunnen we de gewenste impact meten, en indien nodig bijsturen

Alle fases op een rij

1. Verbinding
2. Creatief onderzoek
3. Concept creatie
4. Prototyping & testing
5. Experiment & impact

Aan de hand van deze 5 fases maken we steeds een project-specifieke aanpak op maat voor elke sociale uitdaging die we aangaan. 

 

Wil je graag zelf aan de slag gaan met deze vijf fases? Bij iDROPS geloven we heel erg in kennisdeling. Daarom voorzien we ook trainingen! 

Een project of training op maat?
julie@idrops.be helpt jou graag op weg

→ Of plan een afspraak