PROJECT MOTOR SOCIAL

Op 4 december is !DROPS aanwezig op de Build Peace-conferentie in Bogotá, Colombia. Samen met onze Colombiaanse collega’s van Value4Chain faciliteren we er de workshop ‘Co-innovating a social design brand’. Tijdens dit cocreatief process werken we met mensen van over de hele wereld en ambachtslui van de #Wounan-gemeenschap. We nodigen de deelnemers uit om cocreatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waarmee de ambachtslieden worstelen als gevolg van de conflicten in Colombia.

Tijdens de workshop ontwikkelen de deelnemers creatieve ideeën en concepten die onderdeel kunnen uitmaken van het social design brand. Deze ideeën worden ontwikkeld op basis van onderzoek van de ambachtslui in Bogota. Daarna werken de deelnemers ze uit tot prototypes. De workshop is een creatief lab waarin we de beginselen van Design Thinking en Human-Centered Design implementeren. Er worden creatieve werkgroepjes opgericht, waarbij ook lokale ondernemers worden betrokken. Als onderdeel van het hele proces wonen de ondernemers de Build Peace-conferentie bij, waar ze met het publiek de noden, problemen en mogelijkheden delen die ze tegenkomen in hun dagelijks leven. Door de dynamiek van ideevorming zoeken de teams naar alternatieven om de levens- en werkomstandigheden van de lokale ondernemers te verbeteren.

Bovendien zal !DROPS ook het verdere proces faciliteren en coördineren om de resultaten van de workshop verder te ontwikkelen en vorm te geven.

0498 10 11 66