Sinds 2015 zijn er heel wat vluchtelingen aangekomen in België. Dat wil zeggen dat ons land er ook heel wat potentieel talent heeft bijgekregen. iDROPS gelooft dat het zonde zou zijn om dit talent niet te gebruiken. Daarom richtten wij, samen met negen andere partners, het consortium ‘AZO’ op, waarmee we werken aan ondernemerschap bij vluchtelingen. iDROPS werkt binnen dit project volgens de Human-Centered Design methodologie. Dat wil zeggen dat vluchtelingen gestimuleerd worden om te ondernemen vanuit hun eigen passies en talenten.

FASE 1: Inspiratiesessies en prelabs

Tijdens de eerste fase maken we kennis met de mensen en gaan we op een creatieve manier op zoek naar hun passies en talenten: waar hebben zij goesting in? We stimuleren hen om zichzelf uit te dagen en zo hun ondernemerspotentieel te ontdekken. In deze fase willen we dat vluchtelingen zich meer dan enkel ‘vluchteling’ voelen: het zijn mensen met talenten die we samen met hen (her)ontdekken.

FASE 2: Creatief Lab

Na fase 1 volgt een Creatief Lab, waarin we spelenderwijs en co-creatief tot nieuwe ideeën komen. Geïnspireerd door enkele sprekende verhalen, die we verzamelden tijdens ons vroegere werk met vluchtelingen en de verhalen van de deelnemers zelf, brainstormt deze laatste groep over een eigen project waarbinnen zij hun talenten kunnen benutten.

FASE 3: Design Lab

In een Design Lab worden de ideeën uitgewerkt tot echte visualiseringen/prototypes waarmee de deelnemers aan de slag kunnen. Dit is een belangrijke fase om het project effectief vorm te geven en de passies en talenten van de deelnemers aan bod te laten komen. Er wordt binnen deze fase een grote nadruk gelegd op het aanleren van vaardigheden (digitaal, creatief, cross-cultureel, …).

FASE 4: Coaching + doorverwijzing

Tenslotte kunnen de deelnemers coaching bij ons aanvragen. Binnen deze fase is iDROPS ‘leverancier’ voor de trajectbegeleiders in de verschillende provincies. Wij blijven ten alle tijde beschikbaar om zo een warme overdracht mogelijk te maken. Het aantal coaching sessies hangt af van persoon tot persoon. We leveren maatwerk om – in samenspraak met de trajectbegeleider – de meest optimale doorverwijzing aan te bieden.

Interessante voorbeeldcase: Mariply en Andres

iDROPS legt in dit traject de nadruk op werken vanuit de eigen wil en passies. We dagen de deelnemers uit om hun ondernemerspotentieel te ontdekken en leveren ondernemingen op waarvoor de zaakvoerder zich met volle goesting inzet.

Hier meer info over het project

0498 10 11 66