Connected.Dots is een vervolg op We For Refugees uit 2016. Uit het vorige project leerde iDROPS heel wat over werken met vluchtelingen. Bovendien willen we dit werk duurzamer maken. Om die redenen creëerden we een nieuw project met de volgende doelstellingen:

  • mensen bewust maken van de vluchtelingen om hen heen
  • vluchtelingen empoweren
  • vaardigheden van vluchtelingen ontwikkelen

Dit doen we via verschillende tracks:

TRACK 1: Foto expo

De fototentoonstelling die Annick Donckers ontwikkelde voor We For Refugees, is ook in 2018 te zien op diverse culturele locaties in Vlaanderen. Hiermee vertellen we de verhalen van de vluchtelingen waarmee we werken. Zo willen we mensen bewust maken van hun aanwezigheid en hun moeilijk verleden.

TRACK 2: Energy

We begeleiden de deelnemers bij het ontdekken van hun (ondernemerschaps)potentieel en stimuleren hen om zichzelf uit te dagen. We willen namelijk dat vluchtelingen zich meer dan ‘enkel vluchteling’ voelen: net als alle andere mensen bezitten ook zij een waaier aan kwaliteiten en die willen we met hen (her)ontdekken.

TRACK 3: Skillbuilding

Binnen deze track beslissen deelnemers zelf welke vaardigheden ze (verder) willen ontwikkelen. Ze kunnen hierbij kiezen uit Participatief Videomaken enerzijds en Non-Digital Making (de handen uit de mouwen steken om fysiek aan de slag te gaan) anderzijds.
De vaardigheden waarrond de vluchtelingen werken, voldoen steeds aan een aantal specifieke vereisten. Hierdoor kunnen deze op elk moment, eender waar ter wereld, nog gebruikt worden.

TRACK 4: Ondersteunende vaardigheden & begeleiding op maat

In deze fase werken we rond de vaardigheden die mensen nodig hebben om hun talenten commercieel in te zetten. Zo geven we trainingssessies rond ondernemerschap en bieden we individuele begeleiding aan voor de deelnemers die dit wensen.
Daarnaast biedt iDROPS vluchtelingen ook de kans om hun onderneming uit te proberen. Dit doen we door hen bij andere projecten te betrekken als vrijwilliger. Zo proeven ze hoe het is om voor klanten te werken en kunnen ze hun producten of diensten bijsturen op basis van eigen ervaring.

De resultaten van dit project zijn heel divers, afhankelijk van de noden en talenten van de individuele deelnemers. Prototypes, ideeën, actieplannen, beleidsveranderingen en zoveel meer kunnen het resultaat zijn van een vruchtbare co-creatie. In de loop van 2018 zal Connected.Dots nog heel wat meer eindresultaten opleveren.

  • Enkele Afghaanse vrouwen uit het Rode Kruis opvangcentrum van Linkeroever besloten om samen een kookboek te maken met lekkere gerechten uit hun thuisland. Het boek 'Women For Food' wordt momenteel gedrukt en is binnenkort bij ons verkrijgbaar!

  • Tijdens de première van het PeaceCraft theaterstuk, verzorgden drie Afghaanse vrouwen uit het opvangcentrum van Linkereroever de catering voor 110 personen. Een volledige dag waren ze druk in de weer met het bereiden van Bolani en Kobli Palau, twee gerechten die ook in het kookboek terug te vinden zijn.

  • Daarnaast ontwierpen meer dan 45 vluchtelingen samen met designers prachtige objecten in hout, textiel en illustratie.

  • Bovendien hielden we een workshop rond participatory video, waarin 12 OKAN-jongeren hun verhaal leerden vertellen aan de hand van diverse video-technieken. Eén van de resultaten kan je bekijken op ons youtube-kanaal.

Tot slot hielden we een slot-event om alle resultaten met het publiek te delen.

De avond werd geopend met een kort woordje uitleg over het project en de resultaten. Vervolgens nam Jabbar Mahmood het woord, één van de deelnemers van het project.

‘This project was really meaningful to me, as I re-discovered my passion to draw and tell stories. I also got to know a lot of people and the workshop distracted me from all the challenges I’m facing at the moment.’ – Jabbar Mahmood

Vervolgens kregen we een introductie van Joke Vandenabeele over haar boek ‘Superdiversiteit in Solidariteit’. We onthouden vooral dat solidariteit in diversiteit vaak transformaties vraagt en het samen zoeken naar nieuwe sociale structuren en normen & waarden. Het was in elk geval een heel boeiende en positieve uiteenzetting, die ons doet inziet dat mooie initiatieven en nieuwe mogelijkheden ontstaan vanuit solidariteit binnen superdiversiteit.

In totaal namen meer dan 70 vluchtelingen deel aan dit project, organiseerden we 4 expo’s, 4 trainingen/workshops, waren we te zien op Design September en organiseerden we 11 services, waarbij vluchtelingen vanuit hun passies en talenten een dienst (catering, cultureel of digitaal) aanboden aan een breder publiek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Amerikaanse Ambassade.

0498 10 11 66