Ook een MantelzorgHub in jouw organisatie, gemeente of stad?

Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers: mensen die kort of langdurig en onbetaald zorgen voor een zieke of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers een groter risico lopen om in een sociaal isolement te belanden of depressieve gevoelens te ontwikkelen. Daar wilden we met iDROPS iets aan veranderen.

We verzamelden mantelzorgers uit drie West-Vlaamse gemeenten en vroegen hen hoe zij hun zorgfunctie ervaren. Hieruit bleek dat heel wat van de ondervraagden ooit kampte met een depressie terwijl ze zorgden voor hun naaste. Op de vraag wat er zou kunnen veranderen om het mentale welzijn van de mantelzorgers te verbeteren, kwamen enkele concrete noden uit de bus: sociaal contact, toegankelijke informatie, toegang tot respijtzorg, psychologische hulp en rechtstreeks contact met lotgenoten.

Met deze input gingen we aan de slag. In drie gemeenten startten we een maandelijks Mantelzorgcafé op, dat ondertussen volledig gedragen wordt door lokale verantwoordelijken en de mantelzorgers zelf. Daarnaast ontwikkelden we workshops voor zowel mantelzorgers als professionelen. En we creëerden een online platform waarmee mantelzorgers met elkaar én met de sociale diensten in contact kunnen treden en lokale informatie kunnen opzoeken.

Omdat we merken dat de nood aan structurele ondersteuning van mantelzorgers ook op andere plaatsen hoog is, bundelden we onze verschillende initiatieven onder de noemer De MantelzorgHub. Met dit pakket kunnen ook andere steden en gemeenten hun mantelzorgers op korte tijd een multidisciplinaire en kwalitatieve ondersteuning garanderen. Intussen is er al op 23 plaatsen in Vlaanderen een MantelzorgHub. Binnenkort ook in jouw organisatie, gemeente of stad?

Contacteer Sven voor meer info

Ik ga maandelijks naar het Mantelzorgcafé om er van gedachten te wisselen met andere mantelzorgers. Want zij weten ook wat het is, om dag in dag uit voor iemand te zorgen. Het Mantelzorgcafé laadt mij weer op en zo kan ik blijven zorgen voor mijn vrouw. - Etienne - 69 jaar - al 10 jaar mantelzorger voor Anita

We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met iDROPS. Ze hielpen ons een duidelijk zicht krijgen op een plan van aanpak, waarbij zowel een lokaal mantelzorgbeleid in samenwerking met andere professionelen, als een actiegericht plan met mantelzorgers zelf kon ontwikkeld worden. Hun aanpak heeft ons zonder twijfel dat ene nodige duwtje in de juiste richting gegeven. - John-Nathan Hocepied – coördinator ontmoetingscentra – Stad Oostende

Beluister onze podcast over de Trefdag rond Mantelzorg!

WAT?

De MantelzorgHub is een driedelig pakket dat bestaat uit de Mantelzorgcafés, het Mantelzorgcollege en het digitale luik De MantelzorgHub Online.

Mantelzorgcafé

Het lokale Mantelzorgcafé is een maandelijkse bijeenkomst van en voor mantelzorgers in een open, huiselijke sfeer. Het initiatief wordt opgestart en gerund door een kerngroep van enthousiaste mantelzorgers. Iedereen die kort- of langdurig zorgt voor een hulpbehoevend(e) familielid, kennis of buur is welkom. Naast ontspanning worden ook inhoudelijke thema’s behandeld samen met sprekers en experten op vraag van de mantelzorgers zelf.

De MantelzorgHub Online

Klassieke websites zijn voor mantelzorgers vaak een bron van frustratie, door het gebrek aan gebruiksgemak en begeleiding. De MantelzorgHub Online werd daarom samen met mantelzorgers ontwikkeld. Dit resulteerde in een laagdrempelig online platform met onder andere een zoekfunctie, chatfunctie, kalender met lokale activiteiten en een nieuwsoverzicht met lokaal en algemeen nieuws. Bekijk hier de MantelzorgHub Online

Mantelzorgcollege

Mantelzorgers en professionals geven aan dat ze ondersteuning kunnen gebruiken in de (zorg)taken die ze dagelijks uitvoeren. Om die reden ontwikkelde iDROPS verschillende begeleidingstrajecten en workshops, die zowel de mantelzorgers zelf als zorgprofessionals en gemeentelijke ambtenaren kunnen versterken.

HOE?

iDROPS creëerde De MantelzorgHub specifiek voor steden, gemeenten en lokale zorgactoren. Het is een overkoepelend instrument dat hen begeleidt hen bij het uitbouwen van een brede mantelzorgwerking, met maximale inbreng van mantelzorgers en lokale zorgprofessionelen.

Voel ook jij dat er binnen jouw stad of gemeente nood is aan een structurele begeleiding en ondersteuning van lokale mantelzorgers? Dan kan jouw stad of gemeente instappen op het project en een eigen lokale MantelzorgHub opstarten.

Contacteer Sven voor meer info

Met de steun van:

0498 10 11 66