STUDIO DIGITAL FOCUST OP DIGITALE SKILLS

Met Studio Digital wil iDROPS digitale vaardigheden bijbrengen, onderhouden en stimuleren bij maatschappelijk kwetsbare groepen. We geven jongeren de kans om digitale vaardigheden te ontwikkelen en inspireren hen om hier ook in de toekomst aan te blijven werken. Op een laagdrempelige manier begeleiden we jongeren in het uitwerken van hun eigen projecten. Dit bevordert hun persoonlijke ontwikkeling: ze worden zelfstandiger, hun zelfvertrouwen groeit en ze kijken op een positieve manier naar de toekomst. Na het traject verwijzen we jongeren naar langdurige initiatieven en opleidingen of organisaties zoals BeCode, Girlswhocode en Coderdojo.

WAAROM IS STUDIO DIGITAL NODIG?

In een snel veranderende technologische wereld zijn digitale vaardigheden erg waardevol. Studio Digital focust dan ook op digitale vaardigheden zoals coderen, monteren, werken met audio en video. Dit zijn vaardigheden waar werkgevers vaak naar op zoek zijn. Daarnaast biedt Studio Digital jongeren ook de kans om sociale en zachte vaardigheden zoals samenwerking, zelfstandigheid en empathie te ontwikkelen. Deze vaardigheden versterken jongeren naar de toekomst toe.

Met Studio Digital focussen we daarom op vijf kwetsbare doelgroepen: jongeren in OKAN-klassen, maatschappelijk kwetsbare jongeren en jeugdhuizen, delinquenten in de gevangenis, jongeren met autisme en jongeren met visuele beperking.

VIER THEMA’S ROND DIGITALE SKILLS

Alle trajecten van Studio Digital werken rond één van de volgende thema’s:

Digitale Media
De trajecten binnen digitale media focussen enerzijds op audio. Hierin doorlopen jongeren alle stappen om een lied of een radioprogramma te maken. Anderzijds kunnen jongeren ook focussen op beeld. Dan werken ze zelf een concept uit met video’s/foto’s.

Making
Dit thema is het ruimste van de vier. De computer wordt hier een grafisch designintstrument en wordt gebruikt voor de besturing van allerlei tools om fysieke zaken te creëren: dit kan met een 3D-printer, een laser-cutter, … Wat er gemaakt wordt, hangt volledig af van wat de jongeren zelf willen creëren: een arcade game, een flipperkast, een diorama, …

Apps & Coding
Dit thema draait rond het ontwikkelen van apps. Hierbij focussen we zowel op het uitwerken van een idee, de programmering van de app en de creatieve invulling.

Game development
Binnen dit thema verzinnen deelnemers games en ontwerpen ze die visueel. Daarna gaan ze zelf programmeren en coderen, zodat de game speelklaar is.

HOE WERKT STUDIO DIGITAL?

Elk traject van Studio Digital is gebaseerd op Human-Centered Design (HCD). We vertrekken vanuit de passies en interesses van onze deelnemers en stimuleren jongeren zo om een idee te ontwikkelen. De sessies van Studio Digital hebben dan ook vaak een creatieve insteek. De bedoeling is dat ze hun ideeën omzetten in daden. Hierdoor creëren we toekomstperspectief, zowel op het vlak van verdere studies als werkgelegenheid.

De doelgroepen van Studio Digital zijn vaak niet gemakkelijk te bereiken en moeilijk te mobiliseren. Daarom zijn de trajecten van Studio Digital mobiel: we verplaatsen ons voor elk traject naar de locatie waar de doelgroep zich het vaakst bevindt: zo gingen we al naar gevangenissen, scholen, jeugdcentra…

Om ervoor te zorgen dat al onze trajecten kwaliteitsvol zijn, werken we samen met professionele coaches: binnen elk thema werken we samen met digitale experts. Om ervaringen en ideeën uit te wisselen organiseren we ook Freelance labs: hierbij leren de coaches elkaar kennen en wisselen we tips & tricks uit om de workshops optimaal te laten verlopen.

Elk traject focust op één thema en wordt begeleid door een coach en een iDROPS-begeleider. Een traject heeft gemiddeld zeven tot tien workshops, waarbij we van idee naar eindresultaat werken met een groep van zeven tot vijftien deelnemers per traject. Tijdens de laatste sessie houden we een toonmoment, waarbij alle deelnemers hun eindresultaat kunnen delen met anderen. Dan krijgen alle jongeren ook de kans om hun projecten te tonen aan een jury.

Op het einde van het jaar organiseren we een groots slotevenement. Alle jongeren die deelnamen aan Studio Digital zijn welkom om hun eigen project voor te stellen en dat van anderen te ontdekken. Maar ook andere jongeren en volwassenen zijn meer dan welkom om te proeven van wat Studio Digital inhoudt. We delen prijzen uit en geven jongeren de kans om in aanraking te komen met verdere opleidingen en initiatieven. Vorig jaar maakten we deze aftermovie van het slotevenement.

WAAR?

BEREIK

Studio Digital bereikte in 2017 en 2018 bijna 200 jongeren en leverde meer dan twintig concrete eindresultaten op. Zo maakten de bewoners van het opvangtehuis in Sint-Niklaas vier games. In Zelzate werd de Flexibelle gemaakt, een lamp die van kleur verandert en beweegt, en in Broechem werd een heuse arcade opgebouwd. In Oostende upcycleden we speakers en in Mechelen namen we een echte song op.

Naast de concrete eindresultaten is het belangrijkste doel van Studio Digital het motiveren en stimuleren van de jongeren die deelnemen. Daarom vinden we het belangrijk om na te gaan wat de deelnemers zelf geleerd hebben uit het traject. Jongeren zeggen dat ze door Studio Digital meer digitale skills krijgen, maar dat ook hun zachte vaardigheden sterker worden: ze leren samenwerken, creatief nadenken en verantwoordelijkheid opnemen. De workshops leiden dan ook vaak tot een groter zelfvertrouwen.

ZELF ZIN GEKREGEN?

Zou jij graag meewerken aan Studio Digital? Ken je zelf iets van coderen, apps bouwen, lasercutten, …? Ben je creatief en sluiten je interesses aan vaardigheden aan bij één van onze thema’s? Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe coaches en partners. Gewoon mailen naar Jens of Laura en dan praten we er eens over bij een koffie of thee!

0498 10 11 66