innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Bij iDROPS doen we aan sociale innovatie. We zoeken samen met jou en je organisatie, gemeente of stad, naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Uitdagingen zetten we om in nieuwe kansen. We werken aan een leefbare en inclusieve toekomst, met extra oog voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Aanpak

1. CARE

Omdat zorgen voor elkaar net het verschil kan maken. We innoveren het gezondheidssysteem op maat van mensen. We werken aan duurzame zorgoplossingen, waarin alle betrokkenen zich goed voelen. We focussen ook op het sociale aspect van zorg.
Bekijk onze projecten

2. NEW LEARNING

In een wereld waarin alles continu verandert, is leergierigheid het hoogste goed. We zetten daarom sterk in op 21st century skills en leermethodes. We werken nauw samen met jongeren en focussen op digitalisering, ondernemerszin en talentontwikkeling.
Bekijk onze projecten

Contacteer ons

3. SUPERDIVERSITY

Een leefbare wereld is een inclusieve wereld, waarin de kracht van diversiteit centraal staat. We empoweren vluchtelingen en focussen op thema’s als gender en gelijkheid.
Bekijk onze projecten

4. GLOBAL INNOVATION

Het systeem verander je niet alleen. We zetten internationale initiatieven op en ondersteunen samenwerkingen over de grenzen heen. We versterken partners in het globale Zuiden en laten onze trajecten doorstromen.
Bekijk onze projecten

5. SUSTAINABILITY

Onze planeet staat onder druk. Onze processen en producten moeten verduurzamen, onze afvalbergen verkleinen. Om dat proces te versnellen helpen we consumenten en producenten bewuster omgaan met hun consumptie- en productiegedrag.
Bekijk onze projecten

6. COMMUNITY BUILDING

Een sterke gemeenschap is de beste katalysator voor innovatie. We leggen nieuwe verbindingen binnen wijken, regio’s en steden, en we werken rond thema’s als veiligheid, mobiliteit en polarisering.
Bekijk onze projecten

Contacteer ons

0498 10 11 66