De Vlaamse Ardennen telt veel kleine plattelandsgemeenten en enkele steden die zelf ook bestaan uit verschillende kleine woonkernen. Door professionalisering zijn een aantal lokale diensten gecentraliseerd in de stedelijke kernen (mutualiteiten, caw’s, sociale huis, Huis van het Kind, VDAB, ...) Deze diensten zijn niet voor iedereen even bereikbaar. Daarnaast is er een verschuiving naar digitale dienstverlening. Deze evoluties zorgen ervoor dat mensen nog mindere redenen hebben om buiten te komen. Zo geraken ze in een sociaal isolement terecht en dat zorgt voor depressieve gevoelens.

De meest kwetsbare inwoners geraken niet altijd tot bij de juiste dienstverlening door een gebrek aan mobiliteit of door beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat leidt tot een vicieuze cirkel van vereenzaming, armoede en ziekte. Deze problematiek is door de coronacrisis alleen maar toegenomen. iDROPS wil daar via een mobiel buurthuis een antwoord op formuleren.

Aanpak

 

Samen met de buurt willen we nadenken hoe we een zorgzame buurt concreet vorm kunnen geven. We vetrekken daarbij vanuit de principes van Human Centered Design en stellen de noden van de inwoners centraal.

We vragen aan zoveel mogelijk buurtbewoners:

Stel je voor dat jouw stad of gemeente beschikt over een mobiel buurthuis. Hoe zou jij dat vorm geven? Over welke functies moet dat beschikken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het mobiel buurthuis een draaischijf voor ontmoeting, educatie, amusement en ontspanning wordt?

Vele functies onder één dak: fysiek en digitaal

Een buurthuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten bij een koffie of een gezellige babbel. Daarnaast is het ook een plaats waar ze informatie vinden over de dienstverlening van de gemeente. Daarom willen we nadenken hoe de diensten van het huis van het kind, VDAB, lokaal dienstencentrum, seniorenconsulent, sociaal huis, … op een toegankelijke manier aangeboden kunnen worden.

Digitale tools ondersteunen de buren die elkaar vrijwillig helpen. Op die manier stimuleren we solidariteit  en zorgzaamheid in de buurt. We denken daarbij aan een online agenda om een babbel te reserveren of om hulp in te schakelen, een digitaal infopunt, een online chatbox en misschien zelfs een lokaal radiostation.

 

Op zoek naar partners

Een netwerk van partners maakt het concept sterker. We onderzoeken een samenwerking met:

  • Samenwerking met Logo Gezond +

Het logo heeft expertise op het vlak van geestelijke gezondheidsbevordering (veerkracht) en zorgzame buurten. Daarnaast hebben de medisch milieukundigen expertise op het vlak van een gezonde publieke ruimte (zilverroute, voetgangerscirkel, knelpuntenwandeling, walkability-tool)

  • Samenwerking met Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
  • Samenwerking met eerstelijnszones

Projectteam

Lore

Projectcoördinator Zorg & Welzijn
Chocolade met nootjes, dansen in haar keuken en ‘Wannabe’ van de Spice Girls, daar wordt Lore blij van. Net als van de neuzen in dezelfde richting krijgen. Als ze diep nadenkt, bijt ze op de binnenkant van haar wang. Aoutch. Wie haar inspireert? Hatsjepsoet, de eerste vrouwelijke farao, die meteen ook het langst regeerde van alle farao’s. Nina Simone verdient de tweede plaats, omdat ze op haar twaalfde haar eerste concert weigerde aan te vangen nadat haar ouders naar de achterste rij waren verbannen omwille van hun huidskleur.
contacteer me

Partners

‘Het vertrouwen van mensen winnen is moeilijk, maar het is nog moeilijker om ze aan hun lot over te laten' (Queen Seondeok, 606 - 647 n. Chr.) ~