Gesubsidieerd door

De werkzaamheidsgraad verhogen via sociale inclusie en activering

We zien een groot verschil in werkzaamheidsgraad bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: ouderen, mensen met een beperking, kortgeschoolden en mensen met een migratie-achtergrond. 

Vooral nieuwkomers ondervinden veel hindernissen op zoek naar waardig werk. Ondernemen kan dan een gepaste uitweg zijn. Daarom wil Re:present via outreachend werken nieuwkomers stimuleren tot ondernemerschap en hun ondernemerspotentieel aanwakkeren.

We zoeken nieuwkomers die zin hebben om te ondernemen en samen willen ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Er is geen ervaring, vorming of opleiding vereist. Binnen de groep van nieuwkomers gaat er extra aandacht naar kortgeschoolde jongeren (18 tot 30 jaar), werkzoekenden en vrouwen.

Fotogalerij

Fotogalerij

We inspireren je.

We ontdekken je potentieel samen. We zoeken samen naar een realistisch idee. We brengen je in contact met de juiste mensen.

Aanpak

Het project bestaat uit twee piloottrajecten en de ontwikkeling van een toolkit.
De toolkit is een samenvatting van het proces dat dient als inspiratie om via outreachend werk aan de slag te gaan met nieuwkomers en ondernemerschap.
De piloottrajecten zullen plaatsvinden in Oostende en Gent en bestaan uit 4 fases (zie hieronder).

Na het piloottraject zullen de deelnemers meer zelfverzekerd zijn, beter gewapend in hun professionele leven en geactiveerd om een volgende stap te ondernemen. Zo kan het hen sneller een job opleveren die beter bij hun past of kunnen ze als zelfstandige starten (met de verdere ondersteuning op maat).
 

Fase 1: vindplaatsgericht werken

  • 1. Deelnemers bereiken en verbinden: via inloopdagen (elke vrijdag), aanwezigheid in het straatbeeld en activiteiten met potentiële deelnemers.
  • 2. Samenwerkingen opzetten met lokale organisaties en sleutelfiguren.
  • 3. Drempels en noden detecteren.

Fase 2: workshops rond drempels

  • 1. Inspireren: via een community day (begin juli) organiseerden we een evenement dat deelnemers, bewoners en ondernemers uit de buurt samenbracht en aanzette om in dialoog te gaan over ondernemerschap.
  • 2. Oriënteren en verkennen: via activiteiten (her)ontdekken de deelnemers hun passies, talenten en vaardigheden. We doen ook aan reflectie en durven dromen over de toekomst.
  • 3. Drempels verlagen: via laagdrempelige confrontatie met drempels blijven we stap voor stap deelnemers activeren om initiatief te nemen.

Fase 3: opzetten ondernemersproject

Tijdens deze fase is er ruimte om in groep of individueel met een project te experimenteren. De deelnemers worden gestimuleerd om actief onzekere aspecten te testen. Hierbij betrekken we de bewoners en ondernemers uit de buurt.

Fase 4: doorstroom en nazorg

Tot slot wordt een warme overdracht voorzien van de deelnemers naar organisaties die verdere opvolging voorzien.

Interesse om mee te doen? Contacteer fabio@idrops.be

Op de hoogte blijven? Volg Re:present op Facebook.

Projectteam

Fabio

Project manager Diversiteit en Inclusie
Fabio mag graag twee oortjes insteken op de trein of de bus, zonder dat hij muziek laat spelen. Zo kan hij schaamteloos meeluisteren met de gesprekken rondom hem. Hij probeerde z'n eigen zijderupsen te kweken, maar die home made gordijnen en T-shirts zag hij door zijn neus geboord na het schielijk heengaan van de beestjes. Een verlies dat Fabio verwerkt heeft op de tonen van Wegue Wegue (Kalemba). Zijn voorbeeld? Jaouad Alloul! Zoek de man eens op en buig respectvol het hoofd.
contacteer me

Nathan

Project manager Diversiteit en Inclusie
Wij noemen hem al eens SMF - wat dat betekent, leer je op Google - maar jij mag gewoon Nathan zeggen. Hij is een natuurmens die in de stad woont en een stadsmens die graag mag ronddwalen in de natuur. Na zo'n tocht trakteert hij zijn innerlijke zelve op een bord lekker eten, à la carte du frigo, zoals hij het zelf noemt. Onrecht spoort hem aan tot actie, maar hij ligt ook graag op Curaçao. Soms waagt hij zich aan een stukje opera, maar gelukkig nooit op kantoor... Waarvoor dank, Nathan!
contacteer me

Partners