iDROPS is een community van maatschappelijk gedreven medewerkers, die van de wereld een betere plek wil maken, met creativiteit als hefboom voor maatschappelijke verandering.

Timmeren aan die mooiere samenleving met meer kansen en meer inclusie doen we vanuit duidelijke waarden. We hechten veel belang aan:

  • Authenticiteit: een oprechte manier van in het leven staan, met ruimte voor kwetsbaarheid.
  • Respect: voor alles en iedereen, ook voor wie ‘anders’ is.
  • Openheid: eerlijke en empathische communicatie zijn noodzakelijk om tot verbondenheid en verandering te komen.
  • Inclusie: wij geloven in de kracht en het talent van elke unieke mens en willen iedereen aan boord.
  • Durf en passie: de moed om bestaande manieren van kijken te doorbreken met als katalysator een passie voor vernieuwing en sociale innovatie.

Deze iDROPS-waarden worden vurig gedragen door het hele team.

Voor iDROPS is ondernemerschap – ofwel durf – en toegepaste creativiteit hét middel om duurzame vernieuwing te verwezenlijken, via twee pijlers: positiviteit en purpose. De eigen kwetsbaarheid is een belangrijke motor in dat proces. De noodzaak tot nadenken, moet uit het hart komen.

Purpose is hier veel meer dan louter een doel. Het is de persoonlijke noodzaak om met iets aan de slag te gaan. Een noodzaak die je als het ware lijfelijk voelt en ervaart. Niet toevallig wordt dat in het Engels ‘a sense of purpose’ genoemd. Sense, ofwel: gevoel. Met als drijvende kracht datgene wat wij mensen voor andere mensen kunnen doen. Als individu, maar ook iDROPS als collectief van gelijkgezinden.

Creativiteit en innovatie zijn niet toevallig dé skills van de 21ste eeuw. We hebben ze meer dan ooit nodig om tot grote transformaties te komen op menselijk, sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. Om nog te zwijgen van de klimaatuitdagingen waar we voor staan.

Voor iDROPS is het duidelijk: hoe groter ons zelfvertrouwen dat we het leven en de wereld steeds opnieuw kunnen vormgeven, hoe meer we de bereidheid zullen voelen om problemen en uitdagingen aan te gaan. Net dat is wat we bij iDROPS doen, sámen met onze doelgroepen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw, met onze waarden als wegwijzer en leidraad.

 

Creativiteit is de belangrijkste hefboom voor maatschappelijke verandering