Ondernemerschap stimuleren

Sinds 2015 zijn er heel wat vluchtelingen aangekomen in België. Dat wil zeggen dat ons land er ook heel wat potentieel talent heeft bijgekregen. iDROPS gelooft dat het zonde zou zijn om dit talent niet te gebruiken. Daarom richtten wij, samen met Stebo, Starterslabo, microStart, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VDAB en Syntra het consortium ‘AZO’ op, waarmee we werken aan ondernemerschap bij vluchtelingen. iDROPS werkt binnen dit project volgens de Human-Centered Design methodologie. We stimuleren vluchtelingen om hun ondernemerspotentieel te ontdekken en te ondernemen vanuit hun eigen passies en talenten. Dit doen we aan de hand van workshops en het ontwikkelen van services.

Fotogalerij

Fotogalerij

Albert Einstein

"I have no special talent. I am only passionately curious."

AZO Workshops & Coaching

Inspiratiesessies 

Tijdens de eerste fase maken we kennis met de mensen en gaan we op een creatieve manier op zoek naar hun passies en talenten: waar hebben zij goesting in? We stimuleren hen om zichzelf uit te dagen en zo hun ondernemerspotentieel te ontdekken. In deze fase willen we dat vluchtelingen zich meer dan enkel ‘vluchteling’ voelen: het zijn mensen met talenten die we samen met hen (her)ontdekken.

Creatief Lab

Hierna volgt een Creatief Lab, waarin we spelenderwijs en co-creatief tot nieuwe ideeën komen. Geïnspireerd door enkele sprekende verhalen, die we verzamelden tijdens ons vroegere werk met vluchtelingen en de verhalen van de deelnemers zelf, brainstormt deze laatste groep over een eigen project waarbinnen zij hun talenten kunnen benutten.

Design Lab

In een Design Lab worden de ideeën uitgewerkt tot echte visualiseringen/prototypes waarmee de deelnemers aan de slag kunnen. Dit is een belangrijke fase om het project effectief vorm te geven en de passies en talenten van de deelnemers aan bod te laten komen. Er wordt binnen deze fase een grote nadruk gelegd op het aanleren van vaardigheden (digitaal, creatief, cross-cultureel, …).

Coaching en doorverwijzing

Tenslotte kunnen de deelnemers terecht bij ons voor coaching en verwijzen we door naar onze projectpartners. Wij blijven ten alle tijde beschikbaar om zo een warme overdracht mogelijk te maken.

AZO Services

Met AZO services creëren we een testlaboratorium waarbij vluchtelingen en nieuwkomers hun ondernemersidee tot werkelijkheid kunnen laten komen en kunnen proeven wat ondernemerschap in de praktijk betekent. Samen met de deelnemers vertrekken we vanuit wat ze graag doen en stellen we een business plan op om daarna alles te organiseren zodat de klanten kunnen genieten van de heerlijke service.
 

Voorbeeldcase PANJA

Panja (Afghaans voor ‘hand’) is ontstaan vanuit een passie van koken van de Afghaanse vrouwen in het opvangcentrum van Linkeroever. Dankzij Project AZO kwam het idee om een catering te organiseren met Afghaanse gerechten. Panja biedt naast een catering ook workshops aan rond Afghaans eten. Want eten creëert ook een dialoog! En dit willen de vrouwen graag, een positieve dialoog met alle mensen.

Meer info

De voorbije jaren bereikten we meer dan 1000 vluchtelingen over heel Vlaanderen tijdens onze workshops i.s.m. opvangcentra van het Rode Kruis en Fedasil, OCMW’s, Agentschap voor Integratie en Inburgering en andere sociale organisaties.

Op de website van Project AZO vind je meer informatie over het project!

 

Partners