Een project van 9 partners

Niet zelden worden nieuwkomers als een bedreiging gezien. Wij zijn er net van overtuigd dat ze veel talent in ons land brengen. Wij vinden ook dat ze de kans moeten krijgen om aan de slag te gaan met die talenten. Daarom richtten wij, samen met negen andere partners, het consortium ‘AZO’ op, waarmee we werken aan ondernemerschap bij vluchtelingen. iDROPS werkt binnen dit project volgens de Human-Centered Design methodologie. Dat wil zeggen dat vluchtelingen gestimuleerd worden om te ondernemen vanuit hun eigen passies en gaven.

 

Fotogalerij

Fotogalerij

Albert Einstein

"I have no special talent. I am only passionately curious."

Inspiratiesessies en pre-labs

Tijdens de eerste fase maken we kennis met de mensen en gaan we op een creatieve manier op zoek naar hun passies en talenten: waar hebben zij goesting in? We stimuleren hen om zichzelf uit te dagen en zo hun ondernemerspotentieel te ontdekken. In deze fase willen we dat vluchtelingen zich meer dan enkel ‘vluchteling’ voelen: het zijn mensen met talenten die we samen met hen (her)ontdekken.

Creatief Lab

Na fase 1 volgt een Creatief Lab, waarin we spelenderwijs en co-creatief tot nieuwe ideeën komen. Geïnspireerd door enkele sprekende verhalen, die we verzamelden tijdens ons vroegere werk met vluchtelingen en de verhalen van de deelnemers zelf, brainstormt deze laatste groep over een eigen project waarbinnen zij hun talenten kunnen benutten.

Design Lab

In een Design Lab worden de ideeën uitgewerkt tot echte visualiseringen/prototypes waarmee de deelnemers aan de slag kunnen. Dit is een belangrijke fase om het project effectief vorm te geven en de passies en talenten van de deelnemers aan bod te laten komen. Er wordt binnen deze fase een grote nadruk gelegd op het aanleren van vaardigheden (digitaal, creatief, cross-cultureel, …).

Coaching en doorverwijzing

Tenslotte kunnen de deelnemers coaching bij ons aanvragen. Binnen deze fase is iDROPS ‘leverancier’ voor de trajectbegeleiders in de verschillende provincies. Wij blijven ten alle tijde beschikbaar om zo een warme overdracht mogelijk te maken. Het aantal coaching sessies hangt af van persoon tot persoon. We leveren maatwerk om – in samenspraak met de trajectbegeleider – de meest optimale doorverwijzing aan te bieden.

Meer informatie

iDROPS legt in dit traject de nadruk op werken vanuit de eigen wil en passies. We dagen de deelnemers uit om hun ondernemerspotentieel te ontdekken en leveren ondernemingen op waarvoor de zaakvoerder zich met volle goesting inzet.

Je kan op de website van Project AZO meer informatie vinden over het project!

 

Projectteam

Fabio

Projectmedewerker Diversiteit en Inclusie
Fabio mag graag twee oortjes insteken op de trein of de bus, zonder dat hij muziek laat spelen. Zo kan hij schaamteloos meeluisteren met de gesprekken rondom hem. Hij probeerde z'n eigen zijderupsen te kweken, maar die home made gordijnen en T-shirts zag hij door zijn neus geboord na het schielijk heengaan van de beestjes. Een verlies dat Fabio verwerkt heeft op de tonen van Wegue Wegue (Kalemba). Zijn voorbeeld? Jaouad Alloul! Zoek de man eens op en buig respectvol het hoofd.
contacteer me

Nathan

Projectcoördinator Diversiteit en Inclusie
Wij noemen hem al eens SMF - wat dat betekent, leer je op Google - maar jij mag gewoon Nathan zeggen. Hij is een natuurmens die in de stad woont en een stadsmens die graag mag ronddwalen in de natuur. Na zo'n tocht trakteert hij zijn innerlijke zelve op een bord lekker eten, à la carte du frigo, zoals hij het zelf noemt. Onrecht spoort hem aan tot actie, maar hij ligt ook graag op Curaçao. Soms waagt hij zich aan een stukje opera, maar gelukkig nooit op kantoor... Waarvoor dank, Nathan!
contacteer me