Context 

Wat als burgers, musea en erfgoedinstellingen vrij en creatief gebruik konden maken van elkaars objecten, documenten en verhalen? Dit vernieuwend project maakt die kruisbestuiving mogelijk.
 

De Collectie van de Gentenaar

• brengt burgers sneller in contact te brengen met het bestaand stedelijk erfgoed

• verrijkt het bestaand erfgoed met objecten, verhalen, foto’s…

• ondersteunt Gentenaars, bedrijven, organisaties en onderzoekers die de Gentse collecties op een originele manier gebruiken.

Concreet

Vanaf september 2021 kunnen Gentenaars experimenteren met data van cultureel erfgoed in het Cultureel Data Lab. Dat is een plek in de Krook waar je aan de slag kan met de data en waar je ondersteuning krijgt of een activiteit kan organiseren.

Vanaf begin 2022 gaat de CoGent box (een mobiele hoogtechnologische ruimte) rond in 3 wijken: Wondelgem, Watersportbaan-Ekkergem en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Bij CoGent box kunnen Gentenaars het Gentse culturele erfgoed ontdekken. Ze kunnen ook zelf verhalen en objecten toevoegen via speciaal ontworpen webmodules.

In juni 2023 wordt De ‘Collectie van De Gentenaar’ afgerond. Dan krijgt de CoGent box een permanente stek in DING, de nieuwe vleugel van Design Museum Gent.

Toolkit voor cultuurparticipatie

Binnen CoGhent bevordert iDROPS participatie en co-creatie van de Gentenaars. Daarvoor stelden we een Cultuurparticipatie toolkit op, die helpt om mensen te betrekken bij projecten rond cultureel erfgoed. Ze bevat tal van praktijken om de de Gentenaars erfgoedverhalen te laten verzamelen, delen en toe te voegen aan de CoGhent box.

Ontdek de toolkit hier. 

Fotogalerij

Fotogalerij

GAME ON!

Fun and games op woensdagnamiddag, dat was GAME ON! van Collectie van de Gentenaar i.s.m. iDROPS. Met GAME ON! versterken we de sociale cohesie bij Gentse jongeren aan de hand van games: oude gezelschapsspelen, Virtual Reality games, en spelen die de deelnemers zelf maken met nieuwe tools, zoals een 3D-printer en lasercutter.

Slotfeest CoGent-box op 12 februari 2023

Na een mooie, avontuurlijke en heel erg boeiende tournee langs 3 wijze Gentse wijken vol warme en openhartige mensen sluit de CoGent-box haar eerste tournee af met een feestje in het Tolhuispark.

→ Programma

Meer info

Vanaf het najaar 2021 vind je iDROPS terug in verschillende wijken in Gent voor Train the Trainer workshops en de uitvoering van verschillende projecten die opgericht zijn door Gentenaars, met ondersteuning van iDROPS.

Interesse om deel te nemen aan een van de projecten, of om je eigen projecten rond Cultureel erfgoed en/of sociale cohesie op te richten? Neem contact op met: pieter@idrops.be

Meer informatie over de Collectie van de Gentenaar via: www.collectie.gent

Partners