De Klik! wil digitale drempels in het leven van ouderen verkleinen door in te zetten op digitale vaardigheden, digitaal zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Hierbij vertrekken we van hun eigen interesses en talenten. We starten met pilootprojecten van De Klik! in 3 verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen: Gent, Poperinge en Geel.

 

Digitaal zelfvertrouwen bevorderen 

Vandaag is leven zonder digitale ondersteuning ondenkbaar. Toch is digitaal actief zijn niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Uit onderzoek van Statistiek Vlaanderen blijkt dat 58% van de 55- tot 74-jarigen niet over voldoende digitale basisvaardigheden beschikt om vlot te kunnen meedraaien in de samenleving. De Klik! wil op een laagdrempelige manier het digitale zelfvertrouwen en de digitale vaardigheden van senioren vergroten. 

Fotogalerij

Fotogalerij

De ouderen aan de basis

De Klik! gebruikt Human Centered Design om in te zetten op digitale inclusie, maar heeft ook als doel verbondenheid te versterken, interesse in digitale technologieën aan te wakkeren en zo de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. Met Human Centered Design willen we de ouderen centraal stellen. Zo zullen ze vanuit hun eigen interesses en talenten kunnen kiezen in welke thema’s ze zich volledig onderdompelen. Denk aan verbondenheid, mobiliteit, creativiteit, privacy en veiligheid, enz.

 

Onze doelen willen we bereiken door enerzijds in gesprek de digitale noden in kaart te brengen en participatief een op maat gemaakt traject uit te werken. In de eerste fase worden workshops georganiseerd om de digitale vaardigheden van ouderen te bevorderen. Daarna wordt gekeken welke acties gelinkt aan het thema kunnen bijdragen aan de bredere gemeenschap. Het uiteindelijke doel is ouderen aan zetten om actief mee te werken aan het verhogen van de digitale geletterdheid van hun peers. Dit project wordt dus niet enkel uitgevoerd vóór ouderen, maar ook dóór ouderen.  

Om de duurzaamheid van het project te verzekeren zullen de bevindingen verzameld en gepubliceerd worden. Dit alles gebeurt in samenwerking met de steden Gent, Poperinge en Geel. Zij staan ervoor in dit project steeds verder te zetten. Ook wordt er een inspiratie-evenement georganiseerd. Op die manier zullen andere besturen in de toekomst zelf dergelijke trajecten opstarten. 

 

In elkaar geslagen handen
Oudere vrouw aan computer krijgt hulpt
Man met iPad

Foto's o.a. door Laurane Berkein - Vlaamse Ouderenraad

Partners