Gesubsidieerd door

Fotogalerij

Fotogalerij

Albert Einstein

"Iedereen zei: dat gaat niet. En toen kwam er iemand die dat niet wist, en die deed het gewoon."

Zicht op de toekomst

Met deze nieuwe dienstverlening helpen we mensen met een arbeidshandicap nadenken over wat zij graag willen veranderen in hun dagelijkse werksituatie. Door middel van toegankelijke vragen en oefeningen leren de betrokkenen meer over zichzelf en hun omgeving. Ze krijgen ook meer zicht op hun toekomst, de moeilijkheden die ze kunnen verwachten, hoe ze die kunnen aanpakken, en de verschillende bronnen van ondersteuning die ze daarbij kunnen aanspreken.

Wat we willen bereiken

Op het einde van de projectperiode hebben we een nieuwe dienstverlening ontwikkeld waarbij job crafting gedrag gestimuleerd en begeleid wordt via micro-interventies.
De nieuwe dienstverlening wordt beschreven in een rapport met daarin:

  • Een service blueprint van de dienstverlening.
  • Een business model van de dienstverlening.
  • Een draaiboek van de dienstverlening. Dit draaiboek moet, samen met de service blueprint en het business model andere dienstverleners in staat stellen de ontwikkelde dienstverlening over te nemen binnen de eigen werking.

Resultaten

We ontwikkelden voor én samen met mensen met een arbeidsbeperking de JOS-app, een app die hen ondersteunt bij job crafting.

Op deze digitale tool vullen gebruikers zelfstandig eenvoudige oefeningen in vanop hun smartphone of computer. Zo geeft de app werknemers meer inzicht in hun werkproces, energievreters en -gevers op het werk en hun talenten. Na afloop krijgen ze een persoonlijk rapport met tips om hun job passender te maken bij hun noden en competenties.

Momenteel wordt de app uitgebreid getest.

Partners