Zelfkennis stimuleren

Find Your Talent is een strategisch partnerschapsproject van 24 maanden, gefinancierd door de Europese Commissie via het Erasmus + -programma. Het richt zich op talentontwikkeling in het werken met jonge mensen. Elke partnerorganisatie heeft andere expertise en methoden en een andere kijk op talentontwikkeling.

Met behulp van onderling verbonden expertise zullen we in staat zijn om methoden en tools te ontwikkelen voor jeugdwerkers om individueel talent in een groep te identificeren, om zelfontdekking, zelfkennis en zelfregulatie te stimuleren, om een ​​programma te ontwikkelen met projecten en activiteiten voor alle talentgebieden en vaardigheden die nodig zijn vandaag de dag.

Fotogalerij

Fotogalerij

Bob Dylan

"Als je diep van binnen weet wat je waard bent en er helemaal voor gáát – je niet terugtrekt en niet opgeeft – dan zul je heel wat mensen verbazen."

De rol van iDROPS

iDROPS gaf eind 2019 een een training van 5 dagen aan 25 professionals uit alle partnerlanden, specifiek rond hoe human centered design toe te passen in jeugdwerk en in het kader van talentontwikkeling.

Daarnaast zullen we via een human centered design proces de nieuwe app voor talentontwikkeling co-creëren met Avedan, jeugdwerkers en jongeren.

Partners