Context

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden gaan sneller naar de spoeddienst of specialisten in plaats van de eerste lijn. Ze geven minder snel aan dat ze jargon niet begrijpen, zijn minder therapietrouw, hebben minder kennis over het huidig zorgaanbod etc. Gezondheidsvaardigheden zijn dus niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de zorgverstrekker cruciaal. Via dit project reiken we tools aan om de dialoog tussen patiënt en eerste lijn op te starten, te (h)erkennen en te optimaliseren.

Doelstellingen

  • het versterken van gezondheidsvaardigheden en het verhogen van autonomie op vlak van gezondheid bij kwetsbare groepen in Roeselare
  • samen met de doelgroep aan de slag om de workshops inhoudelijk vorm te geven, afgestemd op hun zorgnoden en -behoeftes
  • dialoog met en sensibilisering van eerstelijnsactoren stimuleren om drempels te verlagen en toegang te verhogen
  • via wijkgerichte aanpak, sleutelfiguren en workshops deelnemers effectief sterker maken op gebied van gezondheidsvaardigheden

Fotogalerij

Fotogalerij

Prof. Edgard Eeckman, hoofd communicatie UZ Brussel

"Patient empowerment is níet de arts tegenover de patiënt of omgekeerd. Het is een samenwerking waarin geen van beiden het beter weet. Ze weten het SAMEN beter.

Aanpak

Aan de hand van verschillende workshops versterken we de gezondheidsvaardigheden bij kwetsbare groepen in de samenleving. In de workshops stimuleren we een dialoog, wat onder meer leidt tot een wederzijds begrip tussen de deelnemers en de zorgverleners. We werken aan de hand van co-creatiesessies, want we willen de workshops inhoudelijk afstemmen op de zorgnoden en behoeftes van de deelnemers. Een eerste reeks workshops ging vorig jaar door in Roeselare, in samenwerking met de stad, het lokale ziekenhuis en Open School.

 

Resultaten

Naast deze workshops ontwikkelden we ook een video met 6 tips en een handig doe-boekje voor patiënten. Dat ondersteunt hen bij hun bezoek aan de dokter. 

Project gerealiseerd met de steun van Fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. 

Partners

Er zijn geen domme vragen, er zijn alleen domme antwoorden ~