Hoe design en sociale innovatie hand in hand gaan

Fysieke afstand tot dienstverleningen

In de Vlaamse Ardennen heb je veel gemeenten met verschillende kleine woonkernen die ver uit elkaar liggen. Diensten zoals mutualiteiten, CAW, sociaal huis, VDAB... zijn voor mensen die er wonen niet altijd even bereikbaar, omdat ze gecentraliseerd zijn in de meest nabije stad. Dienstverlening wordt ook steeds meer digitaal, waardoor mensen nog minder redenen hebben om buiten te komen en eenzaamheid om de hoek loert.

Aanpak

Samen met de buurt willen we nadenken hoe we een zorgzame buurt concreet vorm kunnen geven. We vertrekken daarbij vanuit de principes van Human Centered Design en stellen de noden van de inwoners centraal. 

Onderzoek

We vragen aan zoveel mogelijk buurtbewoners: 
Stel je voor dat jouw stad of gemeente beschikt over een mobiel buurthuis. 

  • Hoe zou jij dat vorm geven? 
  • Over welke functies moet dat beschikken? 
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het mobiel buurthuis een draaischijf voor ontmoeting, educatie, amusement en ontspanning wordt? 

Co-creatie

Na de onderzoeksfase zijn we gestart met co-creatieve ideation- en ontwikkelingsworkshops in de buurten Mater (Oudenaarde), Ankerwijk (Oosterzele) en Hillegem (Herzele). 

Daaruit blijkt dat talenten, noden en ideeën heel anders kunnen zijn tussen bijvoorbeeld verschillende buurten en generaties. Een vaste invulling formuleren voor het buurthuis lijkt dus niet de way to go. 

Prototyping

Aan de hand van deze eerste co-creatiesessies gingen we aan de slag om een eerste prototype uit te werken. MOMO was geboren! 

MOMO

Met MOMO wil iDROPS sociale cohesie versterken in de Vlaamse Ardennen en mensen in een kwetsbare context van eenzaamheid meer betrekken bij de buurt. Samen met deelnemers van de opleiding Design for Impact gingen we op onderzoek, organiseerden co-creatiesessies en ontwierpen een modulair, mobiel design dat multifunctioneel kan ingezet worden. Een blokkendoos als het ware met 40 bouwblokken die gemeenten volgens eigen noden kunnen inzetten om als een mama zorg te dragen voor de buurtbewoners.

MOMO is een prototype na een anderhalf jaar onderzoeken en brainstormen samen met inwoners van Vlaamse Ardennen. In een volgende fase van het driejarig project Mobiel Buurthuis zal MOMO uitgetest worden, verfijnd, opgeschaald en verduurzaamd worden.

Jens Depelchin (iDROPS):

“Net zoals de mama’s die we bewonderen om hun onvoorwaardelijke zorg, willen we dat MOMO blijvend verbinding kan creëren voor de buurten, en zich steeds kan aanpassen aan de verschillende talenten en noden van de bewoners. Het is een voorlopig resultaat waar we reeds fier op kunnen zijn na toch wel uitdagende jaren vanwege de gekende problematieken.”

Thijs Mackelberg (Impact Designer)

“Met het MOMO concept willen we maximaal inspelen op de diversiteit aan uitdagingen waar een buurt voor staat. Bij elke module hoort een bouwconcept dat naar eigen wens kan worden ingezet. De visueel aantrekkelijke trapezia zijn licht hanteerbaar, vlot met elkaar te verbinden en bieden de buurt de kans ook zelf te experimenteren. Door de herkenbaarheid en de multi-inzetbaarheid kunnen buurten zo hun eigen identiteit verder versterken.” 

We werken met de buurtbewoners en partners aan een inspiratieboek, dat de buurtbewoners zal ondersteunen en stimuleren om aan de hand van verschillende modules activiteiten en verbinding te organiseren. Denk aan een feestmodule, deelmodule, informatiemodule, zorgmodule, leefbaarheidsmoduele, enz. Ook na het participatieve ontwikkelingsproces, blijven de buurtbewoners participeren bij de implementatie.

Het nieuwe en finale prototype is getest en goedgekeurd door de bewoners van Oudenaarde! We organiseerden een nieuwe Apero MOMO, waarin het MOMO inspiratieboekje werd voorgesteld. We verzamelden feedback via vragenlijsten, en de eerste ervaringen lijken alvast zeer positief! Vooral qua aantrekkelijkheid springt MOMO in het oog, en het boekje wordt als zeer bruikbaar en inspiratievol ervaren om de blokken te gebruiken voor verbindende activiteiten te organiseren. We plannen nog een testmoment in Herzele op 28 juni, en 24 augustus vieren we samen met de schepen en de pers het slotevent in Oudenaarde waar alle geïnteresseerden welkom zijn om te zien wat MOMO kan betekenen voor jouw buurt!

 

Dit project is gesteund door LEADER, en in samenwerking met LUCA School of Arts. Deelnemende steden en gemeenten zijn Oudenaarde, Herzele en Oosterzele, en ondersteunend in de stuurgroep zitten Logo Gezond+, Panacea, CAW, ELZ Vlar, Kruisem, Gavere en Zwalm.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 
Vlaanderen Plattelandsontwikkeling

 

Benieuwd naar MOMO voor jouw stad of gemeente?
Jens vertelt jou graag meer over het mobiele buurthuis!

 

Partners

Mobiel, Modulair & een beetje als een Mama -