PeaceCraft Europe 

Het project PeaceCraft Europe brengt in totaal 80 jongeren tussen 16 en 23 jaar samen uit 4 landen: België, Slovenië, Bulgarije en Turkije. Uit elk land nemen 20 jongeren deel, waarvan 10 met een vluchtelingenachtergrond en 10 zonder. Samen gaan ze uitdagingen aan rond polarisering in de maatschappij rond vluchtelingen en migratie.

  • Welke uitdagingen ervaren de jongeren rond de vluchtelingenthematiek?
  • (H)Erkennen ze elkaar?
  • Leeft er een wij – zij verhaal?
  • Wat hebben ze gemeenschappelijk?

Fotogalerij

Fotogalerij

Migratie & vluchtelingen

Hoe pakken we de polarisatie in de maatschappij aan?

Aanpak 

Met behulp van "Polarized Theater", de methodologie van Human Centered Design (HCD) en co-creatie sessies bedachten de jongeren oplossingen in de vorm van een product, campagne of dienst.
 

Resultaten 

In België sloot een groep geëngageerde jongeren zich aan bij PeaceCraft en ondernam een bewogen reis (ook al was het meestal een virtuele reis in coronatijden). In verschillende groepjes creëerden ze een educatief bordspel rond verdoken racisme, sensibiliseringsmateriaal rond taalbarrières en een lied rond hun ervaringen als nieuwkomer.
 

Voorstelling van de resultaten 

De jongeren stelden hun creaties een eerste keer digitaal voor op 9 maart 2021 op het final event van PeaceCraft Belgium. Heb je deze gemist en benieuwd naar de resultaten?

Herbekijk het Final Event

Eind juni organiseerden we een PeaceCraft Expo in Gent en nodigden we de buurt en geïnteresseerden uit om te komen kijken naar de resultaten van de jongeren in België.  

Van 12 tot en met 16 juli 2021 sloten we uiteindelijk het project af en organiseerden we een Europese uitwisseling in Brussel. De jongeren uit België, Slovenië en Bulgarije stelden hun creaties aan elkaar voor en gingen aan de hand van workshops nog dieper in op het thema.
Op 14 juli vond het officiële final event van PeaceCraft Europe plaats waarbij het grote publiek de creaties van de jongeren kon bewonderen.

Lees hier meer over het final event van PeaceCraft Europe

Tekeningen
Bordspel
Lied

Toolkit voor jeugdwerkers

Samen met jeugdwerkers uit de deelnemende landen ontwikkelden we ook een toolkit, gebaseerd op de vraag: "Hoe kan HCD jeugdwerkers ondersteunen bij het verbinden van jongeren met diverse achtergronden (met een focus op nieuwkomers en vluchtelingen)?"

Benieuwd naar de toolkit? Ontdek hem hier.

Partners