Gesubsidieerd door

Opzet

We willen onderzoeken hoe een innovatief traject dat gedetineerden ondersteunt richting ondernemerschap zinvol is voor gedetineerden en hoe dat er zou kunnen uitzien. We zien internationaal een aantal succesvolle programma's die gedetineerden ondersteunen richting ondernemerschap. We denken dat dit traject aanbieden aan gedetineerden, naast de reeds bestaande dienstverlening, de toekomstperspectieven van de (ex-)gedetineerden kunnen verbeteren en zodoende bijdragen aan een lagere kans op recidive.

De centrale vraag waarop we een antwoord willen vinden is: “Welke invulling moet een traject naar ondernemerschap voor gedetineerden hebben zodat deze goed aansluit bij de noden van de gedetineerden en past binnen de specifieke Belgische context?”

Output

Wat deze te ontwikkelen dienstverlening precies zal omvatten, zal nader onderzoek moeten bepalen. Er moet immers vermeden worden een dienstverlening te ontwikkelen voor gedetineerden die te ver van hun noden verwijderd is. Daarom zal de aanpak sterk gericht zijn op het in kaart brengen van de noden van de gedetineerden, waarbij die getoetst worden aan de vereisten die er momenteel zijn in de praktijk.

Twee fases

De eerste fase van het project resulteert in een of meerdere concepten van een dienstverlening. Deze concepten worden voor het einde van de eerste fase voorgelegd ter validering aan de afdeling ESF. Er wordt een geïntegreerde output opgeleverd, bestaande uit een experience map, business model en de resultaten van een eerste iteratie prototyping.

De tweede fase van het project resulteert opnieuw in een geïntegreerde output, bestaande uit een service blueprint en draaiboek, het bijgesteld business model en een impactevaluatie van de uitgevoerde piloot.

 

Uit het vooronderzoek kwamen reeds 20 inzichten. Lees ze hier.