Context 

Via Raambabbel willen we burgers versterken om als gelijkwaardige partner mee vorm te geven aan het lokale beleid rond mobiliteit en leefbaarheid. Mobiel 21 wil met Raambabbel een inhoudelijk en vormelijk sterk participatiemerk in de markt zetten. iDROPS is hierbij de strategische partner die het sociaal traject begeleidt waarbij co-creatie met de burger centraal staat, alsook de go-to-market strategie mee vormgeeft. 

Concreet 

We organiseren Telraam labs en workshops om de noden en behoeftes van “tellers” in kaart te brengen en te ontdekken wat ze met hun verzamelde data zouden willen doen. 

Op basis van de Telraam workshops geven we raambabbels vorm: hierbij brengen we burgers samen om op een laagdrempelige manier ideeën en initiatieven te bedenken om veilige straten en buurten te creëren waar het aangenaam leven is. 

Meer weten? 

Lees hier meer over Raambabbel of contacteer hello@idrops.be!

Partners