Gesubsidieerd door

Meer duurzaamheid, minder uitstroom

Werken in de kinderopvang betekent veel meer dan alleen maar kinderen opvangen of verzorgen. Kinderbegeleiders zijn verantwoordelijk voor een brede waaier aan activiteiten. Niet alleen ten opzichte van kinderen, maar ook ten opzichte van ouders en de maatschappij. Deze verwachtingen staan in groot contrast met de context waarin kinderbegeleiders opgeleid, tewerkgesteld en ondersteund worden.

De ‘frontline workers’ binnen de kinderopvang voor baby’s en peuters, die rechtstreeks met kinderen en ouders werken, zijn vaak kort opgeleid en onvoldoende voorbereid op de uitdagingen binnen de sector (nieuwe kwaliteitskaders en –eisen, werken met MEMOQ en pedagogisch raamwerk). Er is een spanningsveld tussen de hoge maatschappelijke verwachtingen en de opleiding en omkadering van kinderbegeleiders. Daarnaast blijkt ook dat er een grote uitstroom is van kinderbegeleiders die instromen in de groepsopvang van baby’s en peuters. Er zijn dus nieuwe maatregelen nodig. 

 

Fotogalerij

Fotogalerij

Broodnodige ondersteuning

Mensen die in de kinderopvang werken, blijken vatbaarder te zijn voor een snelle uitstroom. Daar wil Ready2Stay iets aan doen via broodnodige ondersteuning.

 

Om kwaliteit te garanderen in de opvang van baby’s en peuters moet de tewerkstelling in de groepsopvang voor baby’s en peuters duurzamer worden. Ready2Stay is een innovatieproject waarin Arteveldehogeschool en iDROPS, samen met kinderbegeleiders en belanghebbenden, exploreren hoe we kunnen tegemoet komen aan wat startende begeleiders van de groepsopvang van baby’s en peuters nodig hebben om kwaliteitsvol en duurzaam te blijven werken in die groepsopvang.

In samenwerking met:

Werken in de kinderopvang betekent veel meer dan alleen maar kinderen opvangen of verzorgen