Studio Digital focust op digitale skills

Met Studio Digital versterkt iDROPS het digitaal zelfvertrouwen bij mensen in kwetsbare contexten, op een speelse, leuke en innovatieve manier. Door digitaal te prikken en het actief wegwerken van digitale drempels empoweren we mensen in kwetsbare contexten om deel te nemen aan de steeds digitalere samenleving.

Naast de focus op digitale vaardigheden, besteden we in onze trajecten ook aandacht aan andere 21st century skills zoals kritisch en creatief denken, mediawijsheid, samenwerken, probleemoplossend denken en ondernemerschap. 

Studio Digital wordt sinds 2017 gefinancierd door DBSF, het Digital Belgium Skills Fund.

 

Fotogalerij

Fotogalerij

Groeiend zelfvertrouwen

Op een laagdrempelige manier begeleiden we de deelnemers in het uitwerken van hun eigen projecten. Dat eigenaarschap zet hen in hun kracht.

Waarom is Studio Digital nodig?

In een snel veranderende technologische wereld zijn digitale vaardigheden een noodzaak. Studio Digital focust dan ook op digitale vaardigheden zoals coderen, monteren, werken met audio en video. Dit zijn vaardigheden waar werkgevers vaak naar op zoek zijn. 

Met Studio Digital focussen we op kwetsbare doelgroepen. De Studio Digital methodieken werden al toegepast in partnerschap met het jeugdwelzijnswerk, OKAN-leerkrachten, gevangenissen, scholen en centra voor begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap.

 

Hoe werkt Studio Digital?

Elk traject van Studio Digital is gebaseerd op Human-Centered Design (HCD). We vertrekken vanuit de passies en interesses van onze deelnemers en stimuleren jongeren zo om een idee te ontwikkelen. De sessies van Studio Digital hebben dan ook vaak een creatieve insteek. De bedoeling is dat ze hun ideeën omzetten in concrete output.

 

Meer ontdekken over Studio Digital?
Volg Studio Digital Wallonië op Instagram!

Digital Belgium Skills fund

Meer digitale skills én minder digitale vrees, dat is de inzet van Studio Digital