Gesubsidieerd door

Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Eén op vijf Vlamingen combineren hun werk met de zorg voor iemand in hun naaste omgeving. En dat is niet gemakkelijk. Zeker niet wanneer zij nog volop in de startblokken van hun leven staan. 

Het ziet er echter naar uit dat de vraag naar mantelzorg alleen maar lijkt toe te nemen. Gepaard met de huidige tendens om steeds meer thuis te werken, is er dringend behoefte aan meer balans. Eén op vier mantelzorgers ervaart de combinatie werk/zorg tijdens de huidige coronacrisis als moeilijk.

Wij willen jonge werkende mantelzorgers en hun werkgevers helpen om een beter evenwicht te vinden tussen de verantwoordelijkheden thuis en op het werk. We willen leeftijdsspecifieke ondersteuning voorzien van bij de start van hun loopbaan.
Zo kunnen ze langer en kwaliteitsvol werken én zorgen voor zichzelf, die ander en elkaar.

Fotogalerij

Fotogalerij

De mantelzorger centraal

Work.Care.Work vertrekt vanuit de visie van 'human-centered design'. We geloven dat de jonge mantelzorger zelf het best kan aangeven waar zij/hij nood aan heeft.
Hun noden staan steeds centraal en zullen de uiteindelijke output van dit project bepalen.

Samen sterk

Samen met jonge werkende mantelzorgers willen we een prototype maken van een laagdrempelig technologisch hulpmiddel ter ondersteuning van hun psychosociale welzijn. 

We willen hen helpen door het bv. gemakkelijker te maken om gepersonaliseerde informatie te bekomen (bv. van hun rechten en statuten op het werk), een overzicht te krijgen van de reeds bestaande dienstverlening/zorgaanbod en sociaal contact met leeftijdsgenoten in dezelfde situaties te vergroten.

We hopen dat dit project zorgt voor meer sensibilisering rond dit thema, meer erkenning en begrip op de werkvloer en een concrete steun mag zijn voor het welzijn van deze jonge mantelzorgers.

Partners

"Collega's kijken soms wantrouwig op wanneer ik hen vertel dat ik plots door moet om mijn mentaal zieke zus te helpen. Bij een collega die vroeger door moest voor de kinderen, knikte iedereen begrijpend mee."