Gesubsidieerd door

Van vaardigheidstrainingen tot netwerken

Your Global Future is een hands-on cursus in ondernemerschap en design thinking voor nieuwkomers. We werken samen rond ondernemen, toekomstvaardigheden en netwerken. Zo prikkelen we nieuwkomers om actief hun professionele toekomst uit te bouwen, waar deze ook ligt.

Deze cursus focust zich op: 

  • Het stimuleren van een ondernemersattitude, het ontdekken van ondernemerspotentieel & deelnemers verbinden met vervolgtrajecten rond ondernemerschap voor nieuwkomers.
  • Het trainen van vaardigheden die centraal staan in deze 21st eeuw, zoals probleemoplossend denken, creativiteit, emotionele intelligentie, digitale zelfredzaamheid, samenwerken, projectmanagement, cognitieve flexibiliteit …
  • Het uitbreiden van netwerken en het vormen van nieuwe connecties met lokale ondernemers, gelijkgezinden, experts …

Fotogalerij

Fotogalerij

Barack Obama

"We zijn en zullen altijd een natie zijn van immigranten. Wij zijn ooit ook vreemden geweest."

Aanpak

We gebruiken de mindset van Design thinking om praktijkgericht aan de slag te gaan. Op die manier onderzoeken deelnemers de markt en behoeften op een actieve manier. Rond de finale oplossing zal een nieuwe (fictieve) onderneming opgericht worden die wordt gepresenteerd tijdens de laatste sessie.

De deelnemers werken in op een onderneemidee en worden bijgestaan door experts en inspirerende lokale ondernemers. Zij delen hun ervaringen en zorgen (met toegankelijke hulpmiddelen) ervoor dat de deelnemers zelf met inzichten en ideeën komen, zelf plannen en taken verdelen, zelf creëren en prototypen, zelf testen, visualiseren en presenteren.

 

Transnationale uitwisseling

Binnen Your Global Future werken we nauw samen met de gemeente Utrecht voor het uitwisselen van leerlessen en aanpakken over de grenzen heen.

Partners

"Migratie is een uitdrukking van het menselijke streven naar waardigheid, veiligheid en een betere toekomst." (Ban Ki-moon) ~