Mantelzorg en zorgzame buurten

Vlaams minister Wouter Beke wil lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van Zorgzame buurten.
Wil je graag een projectdossier indienen of uitwerken? iDROPS kan je hierin ondersteunen. 

Een zorgzame buurt bestaat uit drie principes die nauw aansluiten bij onze werking. 

1. Een zorgzame buurt is participatief en is er voor iedereen. Zorgzame buurten streven naar inclusie. 

Cocreatie en participatie zijn de basisprincipes van onze werking. Zo werken we met de buurtbewoners van verschillende gemeenten in de Vlaamse Ardennen aan een ontwerp voor een mobiel buurthuis als draaischijf voor sociale cohesie en zorgzaamheid binnen een buurt. Daarvoor baseren we ons op een kwalitatieve buurtanalyse op basis van diepte-interviews en buurtcafés. Meer weten? Klik hier.

Op basis van ‘guided conversations’ gaan medewerkers van lokale besturen in gesprek met ouderen om samen tot oplossingen te komen voor het verminderen van eenzaamheid en het verbeteren van hun levenskwaliteit. Meer weten over HAIRE (Healthy ageing through innovation in rural Europe)? Klik hier.
 

2. De informele en formele zorg werken hand in hand en versterken elkaar.

We werken al sinds 2013 samen met mantelzorgers en stakeholders om tot een gedragen mantelzorgbeleid te komen. De basis van de Mantelzorghub is het samenbrengen van mantelzorgers in een kerngroep en professionals in een stakeholdersgroep. Daarnaast ontsluiten we informatie aan mantelzorgers via de Mantelzorghub online en het Mantelzorgcafé. Meer weten? Klik hier.
 

3. Intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen leidt tot meer levenskwaliteit voor iedereen.

Al onze projecten doen we in partnerschap, lokaal, regionaal en zelfs internationaal. Zo zijn we samen met o.a. het expertisecentrum Vlaanderen, IMEC, de stad Mechelen, Eurosanté, Université de Lille, … een inloophuis en digitaal platform voor mensen met dementie en hun mantelzorgers aan het uitbouwen. Meer weten over Monument? Klik hier.

 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Interesse? Contacteer lore@idrops.be!