In opdracht van Kenniscentrum ARhus, Roeselare

Door de geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben mensen hun huis moeten verlaten en zijn ze op zoek gegaan naar minder levensbedreigende oorden, allereerst vooral in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Zowel deze mensen zelf als ook de lokale bevolking hebben baat bij kennis over de specifieke problemen waar zij, en in hun verlengde migranten, tegen aan lopen in het regionale onderwijssysteem en de lokale economie. Dat is het uitgangspunt van het Europese samenwerkingsproject SIREE, dat verschillende organisaties uit België, Nederland, Frankrijk en de UK samen brengt.

In het SIREE-project wordt ingezet op nieuwe methodieken, gebaseerd op cocreatie, die kunnen ingezet worden om enerzijds de integratie in het onderwijs te bevorderen en anderzijds vluchtelingen en migranten te stimuleren en te engageren om een eigen onderneming te starten. Als officiële partner van het project heeft Kenniscentrum ARhus iDROPS uitgenodigd hen ondersteuning te bieden voor het deel ondernemen: het gaat daarbij zowel om het in kaart brengen van de moeilijkheden waar vluchtelingen en migranten tegen aan lopen bij het opstarten van een eigen zaak, als ook om het in kaart brengen van de reeds bestaande expertise en ondersteuning voor vluchtelingen en migranten in de genoemde landen. iDROPS gebruikt daarbij haar ervaring en netwerk in België op het vlak van vluchtelingen en migranten.

Naast de uitwerking en toetsing van een nieuwe methodiek in het mappen van behoeftes en kansen van specifieke bevolkingsgroepen, zal er concreet een transregionaal webplatform met informatie en cursusmateriaal voor vluchtelingen en migranten op het gebied van ondernemen worden opgezet. Ook hun integratie binnen bestaande ondernemersnetwerken behoort tot de doelstellingen. Tenslotte, ook in dit project focust iDROPS op de stimulering van de talenten en kansen van mensen, en hun optimale bijdrage aan de maatschappij in zijn geheel.

0498 10 11 66